отель

БАССЕЙН И САУНА
   Мы приглашаем вас отдохнуть в оздоровительном центре отеля, где вы найдете бассейн и сауну.

Зона находится на уровне -1 (мы рекомендуем вам пользоваться лифтом) и открыта с 7:00 до 21:00.

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами бассейна.

БИЛЛАРД КОМНАТА
Ключ от номера находится на стойке регистрации отеля.

Открыт с 7:00 до 22:00.

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ
Я на уровне -1, мы рекомендуем вам воспользоваться лифтом.

Он открыт круглосуточно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

W sprawie jakości wody w basenie w Hotelu Antares.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Zarząd Hotelu Antares (Przedsiębiorstwo Ekotronik Sp. z o.o.) informuje, że według badań wykonanych przez akredytowane laboratorium, a także codzienną kontrolę parametrów woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Przekroczenia zostały odnotowane jedynie w wodzie z natrysków i dotyczą bakterii Legionella sp. Zostały niezwłocznie podjęte środki naprawcze (przegrzew wody). Po zakończeniu działań zostały pobrane próbki wody do ponownego badania. Planowany termin doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań: 31.05.2022r.

 

Z poważaniem,

HOTEL ANTARES

 


специальные предложения

Этот веб-сайт использует файлы Cookies.

При его просмотре вы соглашаетесь с использованием файлов Cookies в соответствии с настройками Вашего браузера. Подробнее в политике конфиденциальности.

ОК, закройте