Hotel

As our guests, you have the privilege of using our relaxation and entertainment area.


That facilities are included to the price of your stay

 

BASEN & SAUNA   from 8 a.m. to 9 p.m..

          

SMALL GYM ANG & PLAY ROOM FOR KIDS   available 24h/day

          

 

EXTRA PAID

BILLARD ROOM 20pln/hour - ask in the reception about reservations

          

CONFERENCE ROOM   80m2 available for 50 people

          

 KOMUNIKAT
W sprawie jakości wody w basenie w Hotelu Antares.Na podstawie &7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Zarząd Hotelu Antares (Przedsiębiorstwo Ekotronik Sp. z o.o.) informuje, że według badań wykonanych przez akredytowane laboratorium, a także codzienną kontrolę parametrów, woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
Z poważaniem,
HOTEL ANTARES

 

 

Special offers

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close