Hotel

POOL AND SAUNA
  We invite you to relax in the hotel Wellness area, where you will find a swimming pool and sauna.

The zone is on level -1 (we encourage you to use the elevator) and is open from 7:00 to 21:00

Please read the rules of the pool.

BILLARD ROOM
The key to the room is in the Hotel Reception.

It is open from 7:00 to 22:00

GYM
I am on level -1, we encourage you to use the elevator.

It is open around the clock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woda w niecce basenowej i jacuzzi spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań,  jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Woda poddawana jest badaniom zgodnie z rozporządzeniem i harmonogramem przedstawionym dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni.

 

The water in the pool basin and jacuzzi meets the standards set out in the Regulation of the Minister of Health of November 9, 2015 on the requirements that should be met by swimming pool water. Water is tested in accordance with the ordinance and schedule presented for the National Sanitary Inspection in Gdynia.

http://hotelantares.pl/uploads/Raportostaniewody.pdf

Special offers

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close